05:25
Т/с "Семейный детектив", 57 с. "Ход конем".
06:10
Т/с "Верю не верю", 1-6 с.
10:55
Т/с "Верю не верю", 7-12 с.
15:40
Т/с "Сестра моя, Любовь", 1-4 с.
19:00
Т/с "Отец Матвей", 1 с. "Девятая заповедь".
19:50
Т/с "Отец Матвей", 2 с. "Непрощенный грех".
20:40
Т/с "Отец Матвей", 3 с. "Клятва Гиппократа".
21:25
Т/с "Отец Матвей", 4 с. "Роза".
22:15
Т/с "Под прикрытием", 1-4 с.  
01:55
Т/с "Дети Арбата", 1-4 с.  
05:00
Т/с "Академия", 51 с.
05:45
Т/с "Под прикрытием", 1-4 с.  
09:20
Т/с "Отец Матвей", 1 с. "Девятая заповедь".
10:10
Т/с "Отец Матвей", 2 с. "Непрощенный грех".
10:55
Т/с "Отец Матвей", 3 с. "Клятва Гиппократа".
11:45
Т/с "Отец Матвей", 4 с. "Роза".
12:35
Т/с "Сестра моя, Любовь", 1-4 с.
15:45
Т/с "Сестра моя, Любовь", 5-8 с.
19:00
Т/с "Отец Матвей", 5 с. "Благие намерения".
19:50
Т/с "Отец Матвей", 6 с. "Громкое дело".
20:40
Т/с "Отец Матвей", 7 с. "Напрасная жертва".
21:30
Т/с "Отец Матвей", 8 с. "Кузнечик и Голиаф".
22:20
Т/с "Под прикрытием", 5-8 с.  
01:55
Т/с "Дети Арбата", 5-8 с.  
05:00
Т/с "Академия", 52 с.
05:45
Т/с "Под прикрытием", 5-8 с.  
09:20
Т/с "Отец Матвей", 5 с. "Благие намерения".
10:10
Т/с "Отец Матвей", 6 с. "Громкое дело".
10:55
Т/с "Отец Матвей", 7 с. "Напрасная жертва".
11:45
Т/с "Отец Матвей", 8 с. "Кузнечик и Голиаф".
12:35
Т/с "Сестра моя, Любовь", 5-8 с.
15:50
Т/с "Сестра моя, Любовь", 9-12 с.
19:00
Т/с "Отец Матвей", 9 с. "Змеиный клубок".
19:50
Т/с "Отец Матвей", 10 с. "Под прикрытием".
20:40
Т/с "Отец Матвей", 11 с. "Дитя раздора".
21:30
Т/с "Отец Матвей", 12 с. "В ожидании приговора".
22:20
Т/с "Под прикрытием", 9-12 с.  
01:55
Т/с "Дети Арбата", 9-12 с.  
05:00
Т/с "Академия", 53 с.
05:45
Т/с "Под прикрытием", 9-12 с.  
09:20
Т/с "Отец Матвей", 9 с. "Змеиный клубок".
10:15
Т/с "Отец Матвей", 10 с. "Под прикрытием".
11:00
Т/с "Отец Матвей", 11 с. "Дитя раздора".
11:50
Т/с "Отец Матвей", 12 с. "В ожидании приговора".
12:40
Т/с "Сестра моя, Любовь", 9-12 с.
15:50
Т/с "Сестра моя, Любовь", 13-16 с.
19:00
Т/с "Отец Матвей", 13 с. "Желание".
19:50
Т/с "Отец Матвей", 14 с. "Клеймо".
20:40
Т/с "Отец Матвей", 15 с. "Амулет".
21:30
Т/с "Отец Матвей", 16 с. "Вне игры".
22:20
Т/с "Банды", 1-4 с.
02:05
Т/с "Дети Арбата", 13-16 с.  
05:30
Т/с "Банды", 1-4 с.
09:15
Т/с "Отец Матвей", 13 с. "Желание".
10:00
Т/с "Отец Матвей", 14 с. "Клеймо".
10:50
Т/с "Отец Матвей", 15 с. "Амулет".
11:40
Т/с "Отец Матвей", 16 с. "Вне игры".
12:30
Т/с "Сестра моя, Любовь", 13-16 с.
15:40
 Х/ф "Моя мама против", 1-4 с.
19:00
Т/с "Отец Матвей", 17 с. "Тайный враг".
19:50
Т/с "Отец Матвей", 18 с. "Опасный поворот".
20:40
Т/с "Отец Матвей", 19 с. "Клевета".
21:25
Т/с "Отец Матвей", 20 с. "Исповедь".
22:20
Т/с "Банды", 5-8 с.
01:55
Т/с "Охотники за головами", 1-4 с.
05:00
Т/с "Академия", 54 с.
05:45
Т/с "Банды", 5-8 с.
09:25
Т/с "Отец Матвей", 17 с. "Тайный враг".
10:15
Т/с "Отец Матвей", 18 с. "Опасный поворот".
11:05
Т/с "Отец Матвей", 19 с. "Клевета".
11:50
Т/с "Отец Матвей", 20 с. "Исповедь".
12:40
 Х/ф "Моя мама против", 1-4 с.
16:00
Т/с "Жена офицера", 1-8 с.  
22:25
Т/с "Банды", 9-12 с.
02:05
Т/с "Охотники за головами", 5-8 с.
05:10
Т/с "Академия", 55 с.
05:55
Т/с "Банды", 9-12 с.
09:40
Т/с "Жена офицера", 1-8 с.  
16:00
Т/с "Тульский Токарев", 1-6 с.  
20:45
Т/с "Тульский Токарев", 7-12 с.  
01:25
Т/с "Семейный детектив", 60 с. "Мать".
02:10
Т/с "Семейный детектив", 61 с. "Бонни и Клайд".
02:55
Т/с "Семейный детектив", 62 с. "Ревность".
03:40
Т/с "Семейный детектив", 63 с. "Авария".
04:25
Т/с "Семейный детектив", 64 с. "Призрак прошлого".